ביטוח • פיננסי • השקעות

חייגו עכשיו:

פדיונות ומשיכות פנסיה

ניהול סיכונים מקצועי ללקוחות. אנו רואים את הלקוח במרכז, לצד שירות המעניק לו ולמשפחתו מענה עבור צרכיהם הביטוחיים והפיננסים כ- one stop shop בצורה מקצועית עם שירות איכותי.

כמעט וכל אדם מחזיק את כספו במספר מקומות – בין אם מדובר בנכסים, קופות השתלמות, קרנות פנסיה או חשבון הבנק – כדאי לדעת מה המשמעות של הכסף המצוי שם. לעיתים קרובות אנשים מחזיקים בעשרות ואף מאות אלפי שקלים, שהם אינם מודעים כלל לקיומם. במאמר זה נתייחס לשלושה סוגי קרנות עיקריים: קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וקרנות גמל, ונדון מעט בנזילות הכסף ובדרכים לקבל אותו בעת הצורך.

הלוואות וסיכונים

כל גוף המספק הלוואות צריך לפתור בעיה אחת מרכזית – כיצד מבטיחים שהלווה יוכל לשלם את הלוואתו? ככל שהסיכון של החזר ההלוואה גדול יותר, כך תנאי ההלוואה גרועים יותר (ריבית גבוהה, חיוב לצרף ערבים להלוואה, מישכון נכסים וכדו'), מכיוון שהגוף המלווה חייב לוודא שהוא מרוויח מהעסקה. כל פתרון לבעיה שהצגנו, מאפשר לגוף ההלוואות לספק הלוואה בתנאים טובים.

נסכם – ככל שהגוף המלווה בטוח יותר ביכולת הלווה להחזיר את הלוואתו, הוא יכול להעניק לו תנאי הלוואה נוחים יותר. להלן נראה כיצד עיקרון זה מתממש בשלושת גופי הקרנות בהן עוסק המאמר:

הלוואה מקרן השתלמות

הזכות לקבל הלוואה כנגד קרן ההשתלמות אינה קבועה בחוק, ולכן כל מוסד או קרן השתלמות עשוי להגדיר לעצמו תנאי הלוואה שונים. לעיתים קרובות ההלוואה מותנית בכך שיהיה ללווה סכום מינימלי בקופה, אולם תנאי זה עשוי להשתנות מקופה לקופה.

הלוואה מקרן השתלמות שאינה נזילה

קרן השתלמות שאינה נזילה היא קרן שנפתחה לפני פחות מ-6 שנים. הלוואות מקרנות אלה מוגבלות על פי רוב לגובה של כ-50% מסכום הכסף הצבור בקרן.

הלוואה מקרן השתלמות נזילה

קרן השתלמות נזילה היא קרן ותיקה שנפתחה לפני יותר מ-6 שנים. בקרנות אלה ניתן בדרך כלל להלוות עד לסכום של כ-80% מהסכום הצבור בה.

הלוואה מהפנסיה

כל אדם מחויב על פי חוק להפריש לעצמו קרן פנסיה. הפרשות אלה נצברות באחד מגופי קרנות הפנסיה המוכרים על ידי המדינה. לעיתים קרובות גופים אלה מאפשרים הלוואה כנגד קרן הפנסיה, מתוך הבנה שקרן הפנסיה של הלווה משמשת כערבות במקרה של אי פירעון. תנאי ההלוואה כנגד קרן הפנסיה עשויים להשתנות על פי הנסיבות (שנות ותק בקופה, סכום ההלוואה, מועד הפירעון, גובה הסכום המצוי בקרן ועוד). על פי רוב קבלת ההלוואה מותנית בוותק של שלוש שנים בגוף המלווה.

הלוואה מקרן הפנסיה – יתרונות וחסרונות

היתרון בלקיחת הלוואה מקרן הפנסיה נעוצה בעובדה שההלוואה היא כנגד קרן הפנסיה, ואינה פוגעת בקרן הפנסיה עצמה, כך שהקרן ממשיכה לצבור תשואות. החיסרון בהלוואה מסוג זה היא שעד גיל מאוחר יחסית קרן הפנסיה שלכם אינה גדולה, כך שהסכום שתוכלו ללוות אינו גדול (מקובל לאפשר הלוואה של כ-30 אחוז מהסכום הצבור בקרן). בנוסף, זמן ההלוואה בדרך כלל אינו גדול, ועומד על כ-7 שנים באופן מירבי.

הלוואה מקופת גמל

קופת גמל להשקעה הינה מעין קופת חיסכון עצמאית לטווח הבינוני והרחוק. קרנות הגמל משקיעות את הכסף, והלקוח מרוויח את התשואות, בקיזוז דמי ניהול ואחוזים מסוימים מהרווח. גם גופים אלה יכולים לאפשר הלוואה כנגד קופת הגמל, כך שהסכום הצבור בקופה משמש כעירבון עבור המלווים. גם חברות אלה דורשות על פי רוב ותק של שלוש שנים בחברה. ההלוואות מוגבלות ל-70 אחוז מהסכום הצבור בקופה, עם ריבית נמוכה מאד (בדרך כלל פחות מ-2%).

למה להלוות כשאפשר למשוך?

הקורא המתמיד שהגיע עד לכאן עשוי לשאול – למה עליי להלוות כנגד הקרנות השונות? מדוע איני יכול פשוט למשוך את הכסף הצבור שם? להלן נרחיב אודות פרטי המשיכה של כספי הקרנות השונות, אולם באופן כללי נאמר שפעמים רבות כדאי להשאיר את הכסף המונח בקרן, ולהלוות כנגדו. הסיבות לכך מגוונות – למשל, קיים פטור ממס החל על קרנות ההשתלמות וקרנות הפנסיה, כך שמשיכת הכסף תחייב אתכם במס. כמו כן, הכסף הנמצא בקרנות השונות מרוויח תשואות, ולקיחת ההלוואה אינה פוגעת ברווחים אלה. כמובן שהחלטה זו נושאת בחובה שיקולים רבים נוספים, וכדאי להתייעץ עם יועץ הלוואות בטרם מקבלים החלטה בנושא. לפדיון ומשיכה של פיצויים חייגו: 0529096420

משיכה / פדיון מקרן השתלמות

את הסכום הצבור בקרן ההשתלמות ניתן למשוך לאחר 6 שנות וותק בקופה, או לאחר 3 שנים כאשר המבקש הגיע לגיל פרישה. ניתן למשוך את כספי הקרן גם ללא ותק של 3 שנים, אולם משיכה זו אפשרית רק במידה והמושך עושה זאת לשם לימודים או לשם השתלמויות תעסוקתיות. כספי המשיכה, וכן הרווחים מהתשואות שצברה הקרן במשך שנות ההפקדה, פטורים ממס הכנסה (עד לתקרה מסוימת). שימו לב כי ניתן לבצע פדיון קרן השתלמות גם ללא עמידה באחד מהתנאים שהצגנו לעיל, אולם פעולה זו תביא לביטול הפטור ממס החל על קרנות אלה. לפדיון ומשיכה של קרן ההשתלמות חייגו: 0529787710

משיכה / פדיון מקרן הפנסיה

מטרתה של החקיקה בכל הקשור לקרנות הפנסיה, נועדה לעודד אנשים להשאיר את כספם בקרנות עד להגעתם לגיל פרישה. משכך, משיכה מוקדמת עשויה לחייב את המושך במס מירבי בגובה של 35% מסכום המשיכה. בעבר חל פטור מתשלום מס זה עבור פדיון קרן הפנסיה במקרים של סגירת העסק או הפסקת העבודה, אולם בתחילת שנת 2022 בוטל פטור זה. לעיתים מועברים כספי פיצויי הפיטורים לקרן הפנסיה ובמקרים אלה ניתן למשוך אותם על פי תקנות מס הכנסה. לפדיון ומשיכה מקרן הפנסיה חייגו: 0529128855

משיכה / פדיון מקופת גמל

כפי שציינו, קופת גמל להשקעה משמשת כקופת חיסכון על ידי גוף מקצועי, כך שניתן למשוך ממנה בכל עת ללא קנס. עם זאת, פדיון קופת הגמל מחייבת את הרווחים מהתשואות במס, מס העומד על כ-25%. מס זה הינו כללי, ובמקרים בהם המושך אינו נמצא במדרגת המס הזו הוא זכאי להחזר מס בסוף השנה.

שימו לב כי ניתן לאחד את הכסף הנמצא בקופת הגמל יחד עם קרן הפנסיה, ולהנות מהטבות המס החלות על קרנות הפנסיה. לשם כך המשיכה צריכה להיעשות לאחר הגעת הלקוח לגיל פרישה (גיל 60 ומעלה). ניתן לבצע את המשיכה באופן חד פעמי או כקצבה. במקרה של משיכה כקצבה גם הרווחים וגם הקצבה יהיו פטורים ממס.